Sarajevo

Indira Turkmanović

Spol: 
Ženski
Email: 
indira [dot] turkmanovic [at] notaribih [dot] ba
Mula Mustafe Bašeskije 17 Stari Grad
71000 Sarajevo
Telefon: 033/556-245
Faks: 033/556-247
Dodatne email adrese: 
notarturkmanovicindira [at] bih [dot] net [dot] ba

Vesna Tataragić

Spol: 
Ženski
Email: 
vesna [dot] tataragic [at] notaribih [dot] ba
Antuna Branka Šimića 6 Novi Grad
71000 Sarajevo
Telefon: 033/717-025
Faks: 033/717-026
Dodatne email adrese: 
vesnatataragic [dot] notari [at] gmail [dot] com

Merdžana Škaljić

Spol: 
Ženski
Email: 
merdzana [dot] skaljic [at] notaribih [dot] ba
Maršala Tita 19/II Centar
71000 Sarajevo
Telefon: 033/554-940
Faks: 033/554-941
Dodatne email adrese: 
notarskaljic [at] bih [dot] net [dot] ba
Syndicate content