Sarajevo

Zdravka Bago

Spol: 
Ženski
Email: 
zdravka [dot] bago [at] notaribih [dot] ba
Dolina 2 Centar
71000 Sarajevo
Telefon: 033/558-540
Faks: 033/558-541
Dodatne email adrese: 
bago [dot] notar [at] gmail [dot] com

Indira Turkmanović

Spol: 
Ženski
Email: 
indira [dot] turkmanovic [at] notaribih [dot] ba
Mula Mustafe Bašeskije 17 Stari Grad
71000 Sarajevo
Telefon: 033/556-245
Faks: 033/556-247
Dodatne email adrese: 
notarturkmanovicindira [at] bih [dot] net [dot] ba

Vesna Tataragić

Spol: 
Ženski
Email: 
vesna [dot] tataragic [at] notaribih [dot] ba
Antuna Branka Šimića 6 Novi Grad
71000 Sarajevo
Telefon: 033/717-025
Faks: 033/717-026
Dodatne email adrese: 
vesnatataragic [dot] notari [at] gmail [dot] com
Syndicate content