Kontakt

Submissions for this form are closed.

Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine

Maršala Tita 5/II, 71000 Sarajevo

Tel: +387 (033) 222 115

Tel: +387 (033) 222 116

Faks: +387 (033) 222 117

E-mail: komorafbih [at] notaribih [dot] ba

 

ZA POTREBE REGISTRA TESTAMENATA I DRUGIH NASLJEDNOPRAVNIH POSLOVA

E-mail: registar [at] notaribih [dot] ba

 

ZA FINANCIJSKA PITANJA:

E-mail: finansije [at] notaribih [dot] ba