Obavještavamo Vas da je notar Nedžida Salihović-Whalen sa službenim sjedištem u Kantonu Sarajevo – Općina Novo Sarajevo počela s radom dana 7.9.2018. godine.  U nastavku su kontakt podatci naznačenog notarskog ureda. NOTARSKI...
Na Dane odvjetništva / advokature Advokatske / Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine dana 15.9.2017. godine, od strane predsjednika Nikice Gržića, pozvana je i Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine. Na Svečanoj skupštini u...
U okviru ovogodišnjeg, XIV. međunarodnog savjetovanja – Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse u  Neumu, u subotu, 18.6.2016. godine, održat će se Okrugli stol pod nazivom „Aktualni razvoj notarijata u...
(Press služba) „Notarijat u Federaciji BiH razvio se u uglednu javnu službu i predstavlja značajan segment reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini“, istakao je ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić na početku današnjeg...
Informacija za medije Vlade Federacije BIH - 9.5.2016.  DELEGACIJA NOTARA U VLADI FEDERACIJE BiH Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić  danas je na sastanku kojem je prisustvovala i predsjedavajuća Doma naroda...
9.4.2016. Notarska komora FBIH uspostavlja Registar testamenata i drugih nasljednopravnih poslova Zakonodavac povjerio novi zadatak Notarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine: uspostava i vođenje Registra testamenata i drugih...
SAOPŠTENJE ZA MEDIJE U subotu, 6.2.2016. u Sarajevu održana je vanredna Skupština Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj su notari iz Federacije Bosne i Hercegovine razmatrali aktuelni pravni položaj notarske službe, kako na...
  Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine bila je jedan od partnera XIII. međunarodnog savjetovanja koje je u održano od 12. do 14. juna/lipnja 2015. godine u u Neumu, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. ...
Predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH,  dr.sc Marko Šantić dipl.ecc i  predsjednica Notarske komore Federacije BiH, gospođa Merdžana Škaljić  dana  17.03.2015.godine, u prostorijama Privredne komore potpisali...
   Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine je zajedno sa Notarskom komorom Republike Srpske, u Banjaluci, dana 11. i 12. aprila 2014. godine bila domaćin redovnog godišnjeg sastanka članova Komisije za evropska pitanja notarijata (...
Dana 14.11.2013. godine održana je Stručna konferencija o notarskoj službi: „Uloga i perspektive notarske službe u BiH” u suorganizaciji Notarske komore Federacije BiH (NK FBIH), Notarske komore Republike Srpske (NK RS) i Centra za javno pravo (CJP...
  U maju 2007.g, počeli su sa radom prvi notari u FBiH, a 4.maj se obilježava kao Dan notara Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon pet godina rada, notari u FBiH su svojim stručnim i profesionalnim radom i zalaganjem značajno doprinjeli jačanju...
    Čast nam je obavijestiti javnost  da je Međunarodna unija notara ( U.I.N.L.) u koju su učlanjeni notarijati iz 81 zemlje svijeta, na svom 26. Kongresu održanom u Marakešu (Maroko) 02. oktobra 2010. godine, donijela odluku o...
Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine pokrenula je novu, savremenu web stranicu prevenstveno orijentiranu potrebama korisnika notarskih usluga, te jednostavnijeg i bržeg funkcioniranja same Komore. Na ovim web stranicama možete pronaći...
Zahvaljujući prije svega njihovom predanom radu, ali i pomoći Notarske komore koja je pomogla odlazak na 58. međunarodnu skupštinu u Alanyau od 23. do 31. oktobra 2010. godine, Europsko udruženje studenata prava Bosne i Hercegovine - ELSA primljeno...